Phamie Gow

20 nhà soạn nhạc nữ vĩ đại nhất trong âm nhạc cổ điển

Bắt đầu từ Hildegard ở thế kỷ 12 cho đến ngày nay, phụ nữ đã có những đóng góp đáng kể cho âm nhạc cổ điển nhưng thường bị bỏ qua vì vai trò của họ trong lịch sử không được xã hội đánh giá cao do những tư tưởng bảo thủ và kém tiến bộ. Piano Sinh ...

Logo
Reset Password