Hợp âm C7 (Đô trưởng 7)

Hướng dẫn hợp âm C7 (Đô trưởng 7) được dùng trong Piano (bao gồm những hợp âm đảo C7/E, C7/G C7/Bb). Gồm 4 nốt: Đô – Mi – Sol – Si giáng

Bạn có thể thấy 4 nốt của hợp âm C7 trong hình dưới đây được đánh dấu bằng màu vàng.

Thế bấm:

  • Tay trái: Ngón 5 – 3 – 2 – 1
  • Tay phải: Ngón 1 – 2 – 3 – 5

Hợp âm C7 (Đô trưởng 7)

Hợp âm Đô trưởng đảo C7/E gồm 3 nốt: E – G – Bb – C

Hợp âm Đô trưởng đảo C7/G gồm 3 nốt: G – Bb – C – E

Hợp âm Đô trưởng đảo C7/Bb gồm 3 nốt: Bb – C – E – G

 

Xem thêm: Danh sách hợp âm cơ bản trong piano

Logo
Reset Password