Blog

Hợp âm cơ bản

Hợp âm Cm (Đô thứ)

Hợp âm Cm (Đô thứ)

Hướng dẫn hợp âm Cm (Đô thứ) được dùng dùng trong Piano bao gồm 3 nốt: C – Eb – G (với những hợp âm đảo Cm/Eb Cm/G).

Bạn có thể thấy 3 nốt của hợp âm Cm trong hình dưới đây được đánh dấu bằng màu vàng.

Thế bấm:

Tay trái: Ngón 5 – 3 – 1
Tay phải: Ngón 1 – 3 – 5

Hợp âm Đô thứ | C Minor Chord
Hợp âm Cm

Hợp âm Đô thứ đảo Cm/Eb gồm 3 nốt: Eb – G – C

Thế bấm: 

Tay trái: Ngón 5 – 3 – 1
Tay phải: Ngón 1 – 3 – 5

Hợp âm Đô thứ đảo 1
Hợp âm Cm/Eb

Hợp âm Đô thứ đảo Cm/G gồm 3 nốt: G – C – Eb

Tay trái: Ngón 5 – 2 – 1
Tay phải: Ngón 1 – 3 – 5

Hợp âm Đô thứ đảo 2
Hợp âm Cm/G

 

Xem thêm: Danh sách hợp âm cơ bản trong piano

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *