Hợp âm bài hát

Sài Gòn Đau Lòng Quá – Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên

Hợp âm Piano bài Sài Gòn Đau Lòng Quá - Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên Cầm tấm vé trên tay em bay đến nơi xa Sài Gòn đau lòng quá toàn kỷ niệm chúng ta Phải đi xa đến đâu? Thời gian quên mất bao lâu? Để trái tim em bình yên như ...

Logo
Reset Password