Danh sách hợp âm cơ bản trong Piano

Danh sách hợp âm cơ bản trong Piano

Tổng hợp những hợp âm cơ bản trong Piano.

Hợp âm là một nhóm các nốt được chơi với nhau, chức năng chính của hợp âm là để đệm hát. Có rất nhiều loại hợp âm khác nhau, có loại hợp âm gồm 3 nốt , 4 nốt và 5 nốt.

Chú ý vị trí ngón tay khi bấm hợp âm

 • Tránh không sử dụng ngón cái để chơi những nốt đen trên bàn phím Piano.
 • Đối với những hợp âm gồm 3 nốt. Thế bấm hợp âm theo số ngón tay sẽ là: Tay trái: 5 – 3 – 1 và Tay phải 1 – 3 – 5.
 • Đối với những hợp âm gồm 4 nốt. Thế bấm hợp âm theo số ngón tay sẽ là: Tay trái: 5 – 3 – 2 – 1 và Tay phải 1 – 2 – 3 – 5.

Những Hợp âm cơ bản trong Piano

Hợp âm Đô (C Chord)

 1. Hợp âm C (Đô trưởng)
 2. Hợp âm Cm (Đô thứ)
 3. Hợp âm C7 (Đô trưởng 7)
 4. Hợp âm Cm7 (Đô thứ 7)
 5. Hợp âm C9 (Đô trưởng 9)
 6. Hợp âm Cm9 (Đô thứ 9)
 7. Hợp âm Cadd (Đô add)
 8. Hợp âm Csus (Đô sus)
 9. Hợp âm Cdim (Đô dim)

Hợp âm Đô thăng (C# Chord)