Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5:

Phần 6:

Phần 7:

Phần 8:

Phần 9:

Phần 10:

Phần 11:

Phần 12:

Bài 1: Cao độ, các bậc âm thanh cơ bản và kí hiệu của chúng

Trong bài học này bạn sẽ cần nhớ những kiến thức sau:

  • Cao độ là gì?
  • Thứ tự 7 nốt nhạc
  • Kí hiệu nốt nhạc

Nếu cần trợ giúp bạn hãy vào nhóm Học Viên trên Facebook để PIANO SINH VIÊN hỗ trợ bạn nhé.