Courses

We found 1 course available for you

Học Piano cơ bản cùng Neiht Nguyễn

88 Lessons
Beginner

Bạn sẽ học nắm rõ những kiến thức cơ bản …

What you'll learn
Nắm bắt nhạc lý chi tiết
Đọc và chơi bản nhạc theo Sheet
Không cần mất thời gian đi đến lớp
Được hỗ trợ trong suốt quá trình học
Mua 1 lần, học bất cứ lúc nào
Có nền tảng để tiếp tục tự học và chơi được những bài piano yêu thích