Category: Nhật ký học Piano

Buổi 6: Luyện ngón ơi chào mi!

Không thể tin được vậy mà tôi đã luyện ngón xong. …

Xem chi tiết

Buổi 5: “Học thì khó mà không có thì thèm”

Học hết buổi 5 mà đã phi nước đại được đến …

Xem chi tiết

Buổi 4: Học đàn là chuyện cả đời

Sau 4 buổi mà tôi đã có thể tập hòm hòm …

Xem chi tiết

Buổi 3: Có cần đến 20 ngón tay để luyện ngón hay không…?

Đúng vậy, buổi 3 lại luyện ngón. Chị giáo bảo tôi …

Xem chi tiết

Buổi 2: Luyện ngón, luyện ngón và luyện ngón

Buổi 2 học piano thật tuyệt. Suốt 3 tiếng đồng hồ, …

Xem chi tiết

Buổi 1: Siêu vui và Siêu chán

Tôi như bị đơ lúc hai đứa bạn cùng phòng tíu …

Xem chi tiết