Category: Hợp âm cơ bản

Hợp âm C7 (Đô trưởng 7)

Hướng dẫn hợp âm C7 (Đô trưởng 7) được dùng trong …

Xem chi tiết

14 hợp âm cơ bản thường dùng trong Piano

14 hợp âm cơ bản thường dùng trong Piano (gồm 7 …

Xem chi tiết

Hợp âm Cm (Đô thứ)

Hướng dẫn hợp âm Cm (Đô thứ) được dùng dùng trong …

Xem chi tiết

Hợp âm C (Đô trưởng)

Hướng dẫn hợp âm C (Đô trưởng) được dùng trong Piano …

Xem chi tiết