Các bước phản ứng nhanh trong đệm nhạc ứng tác

Bạn được yêu cầu đệm cho ca sĩ hát một bài mà bạn chưa từng nghe hay đã nghe nhưng chưa biết rõ tông (giọng) của ca sĩ đó? Đừng lo lắng, bạn có thể phản ứng nhanh thông qua việc thực hiện tuần tự các bước như sau.

Bước 1

Dò tìm tông (giọng) của bài hát. Bạn sẽ nhờ ca sĩ đó hát giúp cho bạn nghe 1-2 câu hay thậm chí là 1 câu chót của bài hát.

Bước 2

Bạn xác định nhanh xem bài hát đó nên được đệm ở giọng trưởng hay giọng thứ.

Bước 3

Sau khi xác định được tông và giọng, bạn cần hình dung ngay ra 3 hợp âm chính của tông đó (trưởng hoặc thứ) và 3 hợp âm song song (thứ hoặc trưởng) cộng với 1 hợp âm cảm (hợp âm bậc 7).

Các bước phản ứng nhanh trong đệm nhạc ứng tác ảnh 1

Bước 4

Kế tiếp, bạn sẽ tự xác định hoặc hỏi ca sĩ xem bài hát nên được chơi ở điệu gì là phù hợp nhất.

Bước 5

Bạn sẽ bắt đầu đệm cho ca sĩ hát.

Ở đoạn A 1 thì bạn nên ưu tiên sử dụng 3 hợp âm chính trong tổ hợp T-S-D để đệm trước nhằm mục đích xác định rõ điệu tính của bài hát (trưởng hoặc thứ). Nếu bạn có kỹ năng thẩm âm tốt thì không cần thực hiện phần này vì bạn đã biết là hợp âm nào sẽ nên được sử dụng tại từng vị trí điểm rơi của hợp âm trong bài hát.

Sau khi đã làm quen được với các hợp âm chính, có thể trong đoạn A 2 bạn sẽ bắt đầu thay thế và trộn lẫn các hợp âm song song có cùng chức năng T-S-D với 3 hợp âm chính mà bạn đã chọn để tạo ra sự pha trộn giữa tính chất trưởng và tính chất thứ trong vòng hòa âm để tạo sự đa dạng của sắc thái dù tính chất trưởng hay tính chất thứ mà bạn đã xác định từ đầu vẫn trội hơn tính chất thứ hay trưởng song song phụ họa theo, đặc biệt là ở những chỗ đầu hay cuối câu, đoạn thì tính chất điệu tính đã chọn phải được ưu tiên sử dụng.

Sự dịch chuyển của hợp âm thường sẽ theo các vòng như sau: T-S-D-T; T-D-T; S-D-T; S-D; D-T; T-S-T-D-T;…

Bước 6

Khi áp dụng vòng hợp âm di chuyển theo quãng 4, bạn nên tranh thủ sử dụng các hợp âm 7 át để tạo sức hút về hợp âm kế tiếp.

Ví dụ: G7-C, E7-Am,…

Các bước phản ứng nhanh trong đệm nhạc ứng tác ảnh 2

Bước 7

Bạn có thể xem xét sử dụng các hợp âm sus2 và sus4 để tạo thêm sắc thái cho phần đệm.

Bước 8

Bạn có thể sử dụng thêm âm cảm (là hợp âm bậc 7) và các hợp âm + _ để tạo độ căng cần giải quyết về chủ âm trong các phần kết thúc đoạn để tạo thêm hiệu ứng cho phần đệm.

Bước 9

Bạn có thể cân nhắc cho phù hợp việc sử dụng thêm các hợp âm màu khác như +9, +6, +4, +5 để thêm sắc thái cho phần đệm của bạn.

Hy vọng những chia sẻ trong bài viết về các bước phản ứng nhanh trong đệm nhạc ứng tác có thể giúp bạn nâng cao kỹ thuật chơi đàn của bản thân. Chúc các bạn thành công trên con đường âm nhạc của mình!

Logo